NEWS

 

---

The Nerdrum Institute AS og Odd Nerdrum inngikk en samarbeidsavtale i desember 2009. Det har senere vært en rettslig tvist om gjennomføringen og avviklingen av samarbeidet. Odd Nerdrum ble frifunnet i Larvik tingretts dom av 22.9.2014, men The Nerdrum Institute AS har anket dommen. Partene er nå enige om å bilegge tvisten på nærmere avtalte vilkår.

 

---

 

All News


 

 
The Hunt, 2011